AR ŪKIO BŪDU VYKDANT STATYBAS PRIVALOMAS TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS IR STATYBOS VADOVAS?

2017-09-15 d.


Nuo 2017 m. vykdant ne didesnių kaip 300 m2 bendrojo ploto nesublokuotų vieno buto gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų, nesudėtingųjų statinių statybą ūkio būdu statinio statybos techninė priežiūra neprivaloma (Statybos įstatymo 35 straipsnio 1-as p.).

Statybos įstatymo 2017 m. redakcijos 18 straipsnio 9-ame punkte nurodyta ,,jeigu statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi šio įstatymo nustatytas statytojo (užsakovo) ir rangovo pareigas, išskyrus pareigą paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą, jeigu jis yra fizinis asmuo, kuris pagal šio įstatymo reikalavimus turi teisę vadovauti statybai“.

Taigi, jeigu statote gyvenamąjį namą iki 300 m2 bendrojo ploto, techninis prižiūrėtojas nėra privalomas. Tokiu atveju reikalingas tik statybos vadovas. Atlikti statybos vadovo pareigas gali pats statytojas, jei jis turi teisę vadovauti statybai (namo statybai iki 80 m2 gali vadovauti architektas arba statybos inžinierius, didesnio pastato statybai – statybos inžinierius, turintis bent dvejų metų profesinę patirtį).

Plačiau žr.: http://vtpsi.lt/node/3322, LR Statybos įstatymas (2017 m. aktuali redakcija) ir Statybos techniniai reglamentai.