Skaidriai dirbančiojo ID

2022 06 01 baigėsi pereinamasis Skaidriai dirbančiojo ID laikotarpis