", ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai", LR nutarimas ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo", Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tinklalapio išaiškinimuose: http://www.vtpsi.lt. * Informacija parengta pagal LR Statybos įstatymą (2017-01-01 m. aktuali redakcija), Statybos techninius reglamentus (2017 m. aktuali redakcija). LR nutarimus ir VTPSI informaciją."/>

KADA REIKALINGAS KAIMYNO SUTIKIMAS?

2017-10-04 d.


Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi:

* Statant užtvarą ant sklypo ribos (konstrukcijomis peržengiant sklypo ribą), prie sklypo ribos (arčiau kaip 1 m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos).
* Statant atraminę sienelę ant sklypo ribos; savo sklype, jei atraminės sienelės bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos.
* Statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio priedo 1 punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos.
* Statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau ne arčiau kaip 1 m; statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos.

Išvardyti tik pagrindiniai reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti. Būtina atkreipti dėmesį, kad reikalavimai galioja ir nesudėtingiems statiniams, todėl prieš pradėdami vykdyti statybas pasidomėkite, ar nereikalingas kaimyno, Nacionalinės žemės tarnybos, inžinerinių komunikacijų sutikimas ar kt.

Plačiau apie apribojimus galima pasidomėti STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ , STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai „, ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, LR nutarimas ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tinklalapio išaiškinimuose: http://www.vtpsi.lt.
* Informacija parengta pagal LR Statybos įstatymą (2017-01-01 m. aktuali redakcija), Statybos techninius reglamentus (2017 m. aktuali redakcija), LR nutarimus ir VTPSI informaciją.