AR ŽINOTE, KAD TARP STATINIŲ YRA RIBOJAMI ATSTUMAI?

2017-10-04 d.


Ar žinote, kad sklypo ribose reikia laikytis reikalavimų dėl pastatų, statinių atstumų, apsaugos zonų, išlaikyti minimalius priešgaisrinius atstumus, sanitarines apsaugos zonas (vandentiekio šulinių, kanalizacijos ir kitais atvejais)?

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų atveju numatoma, kad gretimo žemės sklypo savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai neprivalomi tuo atveju, jei 3 m atstume nuo sklypo ribos pastato aukštis ne didesnis nei 8,5 m. Jei pastato aukštis būtų didinamas išlaikant reikalavimą, kiekvienam papildomam virš 8,5 m aukščio metrui atstumas didinamas po 0,5 m. Nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą (jei statybos linija atitinka detalųjį planą (kai jis rengtas). Atstumas iki sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios statinio dalies.
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai numato minimalius priešgaisrinius atstumus tarp pastatų. Gaisro plitimas į gretimus pastatus ribojamas, užtikrinant saugius atstumus tarp pastatų lauko sienų, kurie pateikti lentelėje.

Minimalus priesgaisriniai atstumai

Inžinerinių komunikacijų apsaugos zonos:
* Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. Svarbu paminėti, kad sanitarinis atstumas nuo šachtinio šulinio iki nuotekų įkaupimo rezervuaro ar valymo įrenginio turi būti 15 m.
* Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų. Nuotolis nuo šios linijos iki pastatų ir statinių – 0,6 metro.
* Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą.
* Iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies.

* Informacija parengta pagal LR Statybos įstatymą (2017-01-01 m. aktuali redakcija), Statybos techninius reglamentus (2017 m. aktuali redakcija), LR nutarimus ir Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus.