KADA REIKALINGI GEOLOGINIAI GRUNTO TYRIMAI 2022?

Yra aktualių pakeitimų!

2022 06 15 atnaujintas STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.04.02:2011 „INŽINERINIAI GEOLOGINIAI (GEOTECHNINIAI) TYRIMAI“.  Jame numatoma, kad projektinius IGG tyrimus yra PRIVALOMA atlikti:

  • YPATINGUOSIUOSE STATINIUOSE – vykdant naują statybą; rekonstruojant; kapitaliai remontuojant (kai keičiamos pamatų konstrukcijos ir (arba) pamatų apkrovos); atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius statybos darbus;
  • NESUDĖTINGUOSIUOSE STATINIUOSE – atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius statybos darbus.
  • NEYPATINGUOSIUOSE STATINIUOSE –atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius statybos darbus; vykdant naują statybą (yra išimčių!);

Kokios išimtys numatomos nuo 2022 06 15 dienos?

Kai PLANUOJAMA VYKDYTI NAUJĄ STATYBĄ neypatingų statinių gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastato, pagalbinio ūkio paskirties pastato, kitos (šiltnamių) paskirties pastato ir ATLIEKANT VISŲ NEYPATINGŲJŲ STATINIŲ REKONSTRUKCIJĄ, sprendimą dėl projektinių IGG tyrimų priima statytojas (užsakovas) su statinio projektuotoju.

Ši išimtinė nuostata netaikoma ir IGG griežtai privalomi vykdant statybas sudėtingose inžinerinėse geologinėse sąlygose. Ar jūsų sklypo sąlygos sudėtingos galite pasitikrinti reglamento 1 priede: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6/asr