Pastatų projektavimas

UAB „Architektūra ir konstrukcijos“ atlieka pastatų projektavimą. Projektus suderiname su visomis institucijomis, išimame statybą leidžiantį dokumentą. Pasirinkus mūsų teikiamas paslaugas Jums nereikės rūpintis gaunant architektūrines sąlygas iš savivaldybės ir inžinerinius tinklus eksploatuojančių įmonių prisijungimo sąlygas.
Nusprendus darytis pastato projektą yra galimybė rinktis iš dviejų variantų:
1. Techninis projektas (bendroji dalis, sklypo plano dalis, architektūrinė dalis)
2.Techninis projektas + darbo projektas (bendroji dalis, sklypo plano dalis, architektūrinė dalis, konstrukcinė dalis).

UAB „Architektūra ir konstrukcijos“ atlieka įvairių pastatų projektavimo paslaugas. Įmonė rengia individualių gyvenamųjų namų projektus, projektuoja administracinės, komercinės, gamybinės, sandėliavimo paskirties pastatus, daugiabučius gyvenamuosius namus, žemės ūkio paskirties pastatus, pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatus, religinės paskirties pastatus, mokslo paskirties pastatus. Jūsų pageidavimu galime Jums suprojektuoti pasyvų ar aktyvų namą.

Kaip prasideda pastato projektavimas?

1. Jūsų pastato projektas pradedamas nuo užduoties surašymo. Norime pažinti Jus, išsiaiškinti Jūsų pageidavimus ir poreikius. Pirmo susitikimo metu aptariama, kokio pastato norite, kokie pastato elementai Jums yra svarbiausi Jūsų pastate. Labai svarbu, kad šeima (vyras ir žmona) iš anksto susitartų kaip jie įsivaizduoja pastatą ir be kokio elemento pastatas negalėtų būti.
Užduotyje sužymimi daugiausia konstrukciniai sprendimai. Ne paslaptis, kad iš tam tikrų medžiagų galima pastatyti skirtingus pastatus. Idealios statybinės medžiagos nėra, jei ji gerai izoliuoja šilumą, tai greičiausia jos stiprumo savybės yra prastesnės.
2. Išsiaiškinus Jūsų poreikius pradedama braižyti aukštų planus. Aukštų planuose išdėliojami baldai, patikrinamas langų dydis. Aukštų planai braižomi atsižvelgiant į pasaulio šalis (šiaurė, pietūs, rytai, vakarai). Pagal reikalavimus tam tikroms patalpoms yra privaloma natūrali šviesa, kitoms patalpoms jos gali ir nebūti, todėl jei sugalvotumėte rinktis tipinį pastato projektą reiktų įvertintį projekto tinkamumą jūsų sklypo atžvilgiu.
3. Patvirtinus pastato išplanavimo sprendinius, atliekami fasadų architektūriniai, tūriniai ir spalviniai sprendimai.

Jūsų pastato projektavimas suskirstomas etapais:

1. Komercinis pasiūlymas (Jūsų poreikių analizė, galimybių analizė, nustatoma kaina).
2. Sudaroma sutartis.
3. Projektiniai pasiūlymai (pasirašoma projektavimo užduotis, projektuojami aukštų planai, pjūviai, fasadai).
4. Konstrukcijų projektavimas (skaičiuojamos stogo, perdangų, pamatų ir kt. konstrukcijos, sudaromi medžiagų kiekių žiniaraščiai).
5. Architektūrinės dalies projektavimas (fasadų spalviniai sprendimai, patalpų plotų skaičiavimai, sanitariniai ir higieniniai reikalavimai, apipavidalinami brėžiniai).
6. Sklypo planų rengimas (pastatas orientuojamas pagal pasaulio šalis, numatomos inžinerinės komunikacijos, vertikalinis sklypo planas).
7. Aiškinamojo rašto rengimas (gaisrinės saugos reikalavimai Jūsų pastatui, techniniai ekonominiai reikalavimai, bendras aiškinamasis raštas).
8. Projekto užbaigimas.
9. Statybos leidimo išėmimo procedūra (projekto derinimo procedūra, gavus pritarimą projektui, išduodamas statybos leidimas).
10. Projekto perdavimas užsakovams.