REMONTO DARBAI DAUGIABUTYJE

2015-01-21 d.


Kapitalinio / paprastojo remonto projektas ar aprašas reikalingas šiais atvejais:

• Įstiklinant balkonus, lodžias.
• Keičiant ar naujai įrengiant fasado elementus.
• Esamų angų pastato fasade užtaisymas.
• Keičiant / dažant šlaitinio stogo dangą.
• Įrengiant ar keičiant stoglangius.
• Įrengiant, keičiant ar dažant fasado dangą.
• Tvirtinant įvairią įrangą, inžinerines sistemas ar konstrukcijas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo.
• Tvirtinant ant pastato plokščiojo stogo įvairią įrangą, inžinerines sistemas ar konstrukcijas, iškylančias daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto.
• Atliekant kitus darbus, kurie keičia pastato išorės išvaizdą.

Rašytinis pritarimas pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektui privalomas visais atvejais.

Kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, atitinkamas statinio projektas rengiamas statytojo pageidavimu.

Būtina paminėti, kad griaunant, keičiant laikančias konstrukcijas projektą turi rengti atestuoti specialistai (architektas ir inžinierius) ir toks projektas turi gauti ekspertizės patikrinimo aktą. Ekspertizę gali atlikti tik atestuoti specialistai.