LIETAUS VANDENS NUVEDIMAS

2018-10-30 d.


Labai svarbu turėti patikimą stogą su tinkamai įrengta lietaus surinkimo sistema. Šiandien UAB „Architektūra ir konstrukcijos“ dalinasi patirtimi, ką reiktų žinoti apie lietaus sistemos įrengimą Jūsų name:

1. Namas turi būti apsaugotas nuo neigiamo lietaus poveikio įrengiant lietaus nuvedimo latakus ir vamzdžius nuo stogo. Šis reikalavimas netaikomas namui, kurio aukštis ne didesnis kaip 4,5 m ir stogo plotas ne didesnis kaip 100 m2.
2. Stogai turi turėti pakankamą nuolydį lietaus vandeniui nutekėti.
3. Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuvestas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai.
4. Lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Neleidžiama lietvamzdžių įrengti išorės sienų uždarose nišose.
5. Atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m.
6. Lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais. Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 1,5 cm2 .
7. Prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu.
8. Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi būti pritvirtinti ne mažesniais kaip 700 mm atstumais.
9. Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio.
10. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28 ° arba 5 mm į vieną metrą.

Yra ir daugiau reikalavimų, kuriuos reiktų žinoti, todėl įrengiant lietaus surinkimo sistemą siūlytume pasikonsultuoti su savo srities profesionalais.