SKLYPO RELJEFAS

2018-10-22 d.


Statant gyvenamąjį namą yra dažnai formuojamas reljefas. Dažnai statytojas nežino esminių reikalavimų, o retas projektuotojas pataria, ką reiktų žinoti formuojant reljefą. Esminis ir svarbiausias reikalavimas yra: Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus. Dažnai pirmas pasistatęs namą lieka duobėje, o visi vėliau statantys namus keliasi gruntą vis aukščiau. Nepamirškite, kad netinkamai suformavus reljefą atsiranda peraukštėjimas ties sklypo riba, kuris užfiksuojamas tvoros bordiūru. O jei tvoros bordiūras yra didesnis nei 0,2 metro nuo žemesnio žemės paviršiaus, jis jau laikomas atramine sienute.

Taip pat svarbu žinoti, kad BŪTINAS GRETIMO SKLYPO SAVININKO SUTIKIMAS RAŠTU:

1. statant atraminę sienelę ant sklypo ribos;

2. statant atraminę sienute savo sklype jei atraminės sienelės bet kurios konstrukcijos bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba, didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos. Tai reiškia, kad statant 1 m atraminę sienutę, be kaimyno sutikimo būtina atsitraukti nuo sklypo ribos 1 metrą.

Užtvaros su cokoliais neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo ar laisvos valstybinės žemės (teritorijos) nutekėti. Kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su gretimo žemės sklypo savininku, laisvos valstybinės žemės (teritorijos) valdytoju, gavęs savininko ar laisvos valstybinės žemės (teritorijos) valdytojo sutikimą raštu, įrengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą).

Didžiausias sklypo reljefo nuolydis – ne didesnis kaip 12 %. Jei nuolydis viršija šį dydį, jis sumažinamas formuojant sklypo reljefą (paaukštinant, pažeminant, išlyginant reljefo paviršių, įrengiant terasas, atramines sieneles ir pan.).

Jei sklypas yra teritorijoje, kurioje:

1. yra komunalinis ar vietinis lietaus nuotakynas, paviršinės nuotekos iš sklypo turi būti nuvedamos į šį nuotakyną nuotekų išleistuvu (-ais). Sklypo viduje paviršinės nuotekos nuvedamos į išleistuvą sklypo lietaus nuotakynu ar sklypo reljefo paviršiumi, latakais ir pan.;

2. nėra komunalinio ar vietinio lietaus nuotakyno, paviršinės nuotekos iš sklypo turi būti nuvedamos pagal statinio projektavimo sąlygų sąvade nurodytus reikalavimus (į griovius, kanalus arba reljefo paviršiumi į atvirus vandens telkinius ir pan.). Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus.