A+ KLASĖS GYVVENAMŲJŲ NAMŲ PROJEKTAVIMAS

2018-01-31 d.


 

UAB ,,Architektūra ir konstrukcijos“ informuoja statytojus apie A+ pastatų energinio naudingumo klasės reikalavimų įgyvendinimą savo svajonių būstui. Yra keletas pagrindinių klausimų, kuriuos išsprendus bei užtikrinus tam tikrų parametrų reikšmes bus įmanoma pasiekti A+ energinio naudingumo klasę. Kokie faktoriai yra svarbūs projektuojantis A+ klasės namą?

1. Šilumos perdavimo koeficientų verčių užtikrinimas. A+ energinio naudingumo klasės pastatų (gyvenamųjų namų) norminių šilumos perdavimo koeficientų reikšmės: sienoms- U=0,11 W/(m2·K), grindims-0,12 W/(m2·K), stogams ir perdangoms- U=0,09 W/(m2·K), langams, durims ir vartams- U=0,85 W/(m2·K).

2. Sandarumo užtikrinimas. A+ klasės pastatams reikalavimai oro apykaitai gyvenamiesiems, administracnės, mokslo ir gydymo paskirties pastatams yra 0,6 l/h. Siekiant įgyvendinti sandarumo reikalavimus būtina naudoti sandarias medžiagas, išlaikyti medžiagų vientisumą, užtikrinti plėvelių perdengimą, jeigu reikia naudoti papildomas plėveles, tinko ar dažų sluoksnius. Svarbiausia siekiant pasistatyti sandarų pastatą užtikrinti langų, durų, stogų ir sienų sujungimų sandarumą.

3. Būtina išvengti šilumos tiltelių atsiradimo. Pagal reglamentą numatomos norminės ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės tarp pastato pamatų ir išorinių sienų; aplink langų angas sienose; aplink išorinių įėjimo durų angas sienose; tarp pastato sienų ir stogo; fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose; balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis; tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų,; stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru.

Būtinas langų, durų, švieslangių ir stoglangių montavimas termoizoliaciniame sluoksnyje. Tai pats svarbiausias akcentas siekiant išvengti šilumos tiltelių aplink angokraščius. Būtina užtikrinti, kad langai ir durys būtų išnešti į termoizoliacinį sluoksnį. Tai gali būti pasiekta langų rėmus prie laikančios sienos konstrukcijos dalies montuojant pritvirtintais plieniniais laikikliais, armuoto plastiko laikikliais. Langai gali būti montuojami į už sienos plokštumos iškištus rėmus, kurie pagaminti iš medinių tąšų, OSB plokščių. Galimi ir efektyvesni, tačiau brangesni langų išnešimo į termoizoliacinį sluoksnį būdai. Termoizoliacinių medžiagų gamintojai siūlo sukurtas specialias sistemas, kai langas montuojamas iš karto į standžias akmens vatos plokštes (lango apvadą iš akmens vatos). Svarbu paminėti, kad netinkamas langų ir durų išnešimas į apšiltinimo sluoksnį nepadės išvengti šilumos tiltelių, todėl labai svarbi statybininkų kompetencija.

4. Jei pastate įrengiamas rekuperatorius (nors jis nėra privalomas), tai rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,55 Wh/m³ (rekuperatoriaus įrengimas būtinas norint užtikrinti gerą vėdinimą, atmosferą pastatų patalpose). Svarbu tinkamai įrengti vėdinimo sistemą, kuri turi užtikrinti gryno oro tekėjimo ir pastovios temperatūros pastato viduje palaikymą. A+ klasės pastatams reikalingi galingesni ir tuo pačiu mažiau energijos suvartojantys rekuperatoriai.

5. Efektyvesnių termoizoliacinių medžiagų pasirinkimas. A+ klasės pastatus šiltinant labiau tradicinėmis medžiagomis- mineraline vata ar putų polistirenu konstrukcijos pastorės 3-5 cm palyginus su A klasės pastatais. Renkantis poliuretano plokštes ar pilkąjį polistireną konstrukcijų storį galima išlaikyti tokį pat ar net sumažinti.

6. Efektyvus šilumos energijos šaltinis. Geriausiai įgyvendinti A+ klasės energinio naudingumo klasės reikalavimus tinka šilumos siurblių panaudojimas, gali būti naudojami kondensaciniai dujų katilai.

7. Pastato optimali forma, jo orientacija sklype pasaulio šalių atžvilgiu. Labai svarbus klausimas yra langų dydis ir langų orientacija pastate.

8. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas (šiuo metu neprivalomas; nuo 2021 m. bus privalomas A++ klasės pastatams). Tačiau nepanaudojus atsinaujinančių šaltinių didelė tikimybė, kad aukštesnė energinio naudingumo klasė nebus pasiekta. Būtina įvertinti, kad neįgyvendinant reikalavimų yra neišvengiamas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas išbranginantis namo statybos sąmatą. Esant per didelėms energijos sąnaudoms pastatui šildyti, šias sąnaudas leidžiama kompensuoti energija išgaunama iš saulės kolektorių ir fotovoltinių elementų.

Primename, kad projektuotojai rengdami pastato projektą, atlieka bandomuosius energinio naudingumo klasės nustatymo skaičiavimus, todėl jeigu aukščiau pateikta informacija Jums yra tamsus miškas, nebūtina nusiminti. Visus klausimus, susijusius su A+ klasės energinio naudingumo reikalavimų įgyvendinimu Jūsų būstui, aptarsime kartu UAB ,,Architektūra ir konstrukcijos“ patalpose ir parinksime Jums tinkamą optimalų variantą.