KAPITALINIO REMONTO DARBAI

2018-01-16 d.


 

Ar žinote, kad kapitalinio remonto darbams gali prireikti projekto ir statybą leidžiančio dokumento? Vis dėl to šiandieninis Statybos įstatymas (2017-11-01d. iki 2018-04-30d. aktuali redakcija) numato, kad ne visais kapitalinio remonto atvejais reikalinga gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Statinio kapitalinis remontas – statyba, kurios tikslas yra pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio; kai keičiami matmenys, numatoma statybos rūšis-rekonstrukcija).

Statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.

Ypatingojo ar neypatingojo statinio kapitaliniam remontui, kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui turi būti rengiamas kapitalinio remonto projektas, o nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui- kapitalinio remonto aprašas.

Leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą – ypatingo ir neypatingo DAUGIABUČIO NAMO, VIEŠOJO PASTATO kapitaliniam remontui, ATLIEKAMAM MIESTE, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, KAI KEIČIAMA PASTATO IŠVAIZDA, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, KAI KEIČIAMA STATINIO AR PATALPŲ PASKIRTIS; ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais.

Už ypatingojo statinio savavališką kapitalinį remontą skiriama bauda statytojams nuo trijų tūkstančių penkių šimtų iki šešių tūkstančių penkių šimtų eurų (juridiniams asmenims skiriama didesnė bauda).

Turėkite omenyje, kad atlikdami kapitalinio remonto darbus bute, privalote pasirengti projektą bet kuriuo atveju. Jeigu daugiabutis, kuriame yra Jūsų butas yra ypatingas statinys, tuomet dar teks atlikti projekto ekspertizę, kurią turi teisę atlikti tik atestuoti ekspertai ir kuri dažniausiai į projekto kainą nėra įskaičiuojama. O jeigu bus keičiama daugiabučio namo ar viešojo pastato išvaizda mieste atliekant kapitalinio remonto darbus, bus reikalingas ir leidimas atlikti kapitalinio remonto darbus.

Tuo tarpu pagal dabartinį Statybos įstatymą gyvenamojo namo kapitaliniam remontui leidimas nėra privalomas, tačiau būtina įsitikinti, ar Jūsų planuojami atlikti darbai neprisikiriami rekonstrukcijai ar net naujai statybai (priestato statybos atveju).

Sėkmingų statybų!