KADA PRIVALOMI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI?

2018-09-21 d.


Nuo 2018-07-13 d. atnaujintas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Dažnai atnaujinamos tik smulkmenos, tačiau dabar iš esmės papildytas visuomenei svarbių statinių sąrašas. Informuojame statytojus, kas keičiasi.

Remiantis reikalavimais, visuomenei svarbiems statiniams turi būti rengiami projektiniai pasiūlymai. Viena iš projektinių pasiūlymų paskirčių: <…> informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijų planavimo įstatymo [5.12] 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatomą projektavimą ar statinio ar statinio dalies paskirties keitimą“.

Vienintelis teigiamas pakeitimas šiame reglamente, jog padidėjo gyvenamųjų pastatų plotas, nuo kada pastatas priskiriamas prie svarbių visuomenei. Iki 2018-07-12 d. gyvenamieji (vieno ir dviejų butų) pastatai, kurių bendras plotas>200,0 m2 buvo priskiriami prie visuomenei svarbių statinių. Nuo 2018-07-13 d. prie visuomenei svarbių statinių priskiriami gyvenamosios paskirties (vieno buto ir dviejų butų) naujai statomi ar rekonstruojami pastatai, kurių bendras plotas >300 m2. Taigi, gyvenamiesiems vieno ar dviejų butų pastatams dabar projektiniai pasiūlymai bus reikalingi tik viršijant 300 m2 ribą (kažin, ar ilgai galios šis pakeitimas?).

Ne tokie džiuginantys pakeitimai, jog nuo šiol prie visuomenei svarbių statinių priskiriami:
– visi daugiabučiai gyvenamosios paskirties pastatai;
– visi gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) skirti pastatai;
– BEVEIK VISŲ PASKIRČIŲ YPATINGIEJI IR NEYPATINGIEJI NEGYVENAMIEJI PASTATAI (jų dalys): viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, garažų (nuo 5 vietų), gamybos ir pramonės (išskyrus šeimos reikmėms skirtas dirbtuves), sandėliavimo paskirties (kai bendras plotas>1500 m2) kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, religinės, specialiosios, kitos (fermų), kitos paskirties pastatai. Taip pat prie visuomenei svarbių statinių priskiriami visų paskirčių naujai statomi ir (ar) rekonstruojami ypatingieji ir neypatingieji statiniai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ir t.t.

Kuo šie pakeitimai liečia statytojus? Atvykę pas projektuotoją pasirengti nedidelio bendrojo ploto pastato projektą ar atlikti paskirties keitimą, galite sužinoti, jog procedūros truks ilgiau, kainuos brangiau. Reiks parengti projektinius pasiūlymus, juos viešinti visuomenei, daryti susirinkimą, atlikus viešinimą, prašyti savivaldybės pritarti projektiniams pasiūlymams. Gerai, jei negaunama pastabų iš visuomenės ar kitų suinteresuotų asmenų (gal kažkam nepatiks Jūsų sumanyto projektuoti administracinio pastato ar parduotuvės fasado apdaila…). Tačiau yra ir tikimybė, jog su projektuotojo pagalba parengtiems projektiniams pasiūlymams bus nepritarta. Tuomet gali tekti atsižvelgti į pastabas, pakartotinai atlikti procedūras, kurios užtrunka netrumpai.

Tik gavus pritarimą projektiniams pasiūlymams iš savivaldybės, teikiamas prašymas specialiesiems architektūros reikalavimams. Atlikę visas reikiamas procedūras, gavę specialiuosius architektūros reikalavimus galėsite pradėti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras. Dėl projektinių pasiūlymų rengimo ir visuomenės informavimo projekto rengimas Jums pailgės mažiausiai 1,5-2 mėnesius.

Skubantiems 2019 m. pavasarį pradėti statybos darbus, kviečiame paskubėti ir dėl pailgėjusių procedūrų projektavimo darbus pradėti jau dabar.