NUO 2016 METŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS PASLAUGOS SMARKIAI BRANGS?

2016 m.


Lietuvoje statybą reglamentuojantys įstatymai keičiasi labai dažnai. Štai vienas iš pagrindinių statybos techninių reglamentų ,,STR Statybą leidžiantys dokumentai“ per paskutinius metus pasikeitė ar buvo papildytas net 7 kartus. Ar toks įstatymų nepastovumas nekenkia statybos pramonei Lietuvoje?

Nuo 2014 m. sausio 1 d. projektuojami nauji gyvenamieji pastatai turi būti ne žemesnės nei B energinio naudingumo klasės. Ką tai reiškia?

Esami ir naujai projektuojami pastatai turi atitikti energinio naudingumo klases, kurių yra devynios (G; F; E; D; C; B; A; A+; A++). Aukščiausia klasė – A++ – tai beveik nulinės energijos suvartojimo klasė. Paprasčiau tariant, kuo pastatas aukštesnės energinio naudingumo klasės, tuo šaltuoju metų laikotarpiu jį reikės šildyti mažiau. Klasės nustatomos atlikus pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Šios procedūros metu yra įvertinama pastato būklė, medžiagos, iš kurių pastatytas pastatas, šilumos izoliacijos medžiagos, pastato sandarumas ir t.t. Atlikus skaičiavimus, išduodamas energinio naudingumo sertifikatas.

Energinio naudingumo klasė priklauso ne nuo projektuotojo įrašytos raidės pastato projekte. Tikroji klasė išaiškės pastačius pastatą ir atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimo procedūrą. Pastatas gali neatitikti būtinos energinio naudingumo klasės, jei jis nekokybiškai pastatytas, panaudotos prastesnę šiluminę varžą turinčios medžiagos, mažesnis šilumos izoliacijos kiekis ir t.t.

Projektuotojas ir projekto užsakovas turi būti tikras, kad pastatas garantuotai pasieks reikalaujamą energinio naudingumo klasę. Jei reikalinga klasė nebus pasiekta, pastato nebus galima priduoti kaip tinkamo naudoti. Tikėtina, kad ateinančiais metais padaugės teisminių ginčų būtent dėl energinio naudingumo klasės, kuri galbūt nebus pasiekta dėl įvairių priežasčių.

Šiandien sertifikavimas yra privalomas parduodant, nuomojant, paveldint pastatus. Gyvenamojo namo energinio naudingumo sertifikato kaina svyruoja nuo 50 iki 150 eurų. Iki 2021 metų visi naujai projektuojami ir statomi pastatai turės atitikti jau A++ klasę, kurios nebus įmanoma pasiekti be atsinaujinančių energijos šaltinių. Norint įgyvendinti reikalavimus, turės būti naudojama saulės, vėjo energija.

Kokius pastatus projektuosime nuo kitų metų?

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. visi naujai projektuojami gyvenamieji pastatai turės tenkinti A energinio naudingumo klasės reikalavimus. Palyginus A ir B energinio naudingumo klasės pastatus matomas didelis šuolis tiek U vertėje (atitinkamos atitvaros projektinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2K)), tiek ir šilumos izoliacijos storyje.

Gyvenamųjų pastatų išorinės sienos konstrukcijų skirtumus naujai statomiems pastatams iki 2016 ir po 2016 metų matome iš šios lentelės.

konstrukcijų skirtumai

*- Reikalingos šilumos izoliacijos storis priklauso nuo šilumos izoliacijos charakteristikų.

Šiandieninio gyvenamo namo sienos šiluminės izoliacijos storis priklausomai nuo panaudotų sienoms blokelių ar plytų, yra nuo 150 iki 200 mm. Atitinkamai nuo 2016 m. išorės sienos šilumos perdavimo koeficientas U turės būti 0,12 (W/(m2K). Norint pasiekti tokį šilumos perdavimo koeficientą sienos šilumos izoliacijos sluoksnis turės būti 300-350 mm. Vieno aukšto B energinio naudingumo klasės gyvenamo namo išorinėms sienoms reikia apie 30-35 m3 šilumos izoliacijos, nesunkiai galima paskaičiuoti, kad A energinio naudingumo klasės pastatams vien išorinėms sienoms reikės apie 50 m3 šilumos izoliacijos. Svarbu paminėti, kad šilumos izoliacijos kiekis kinta ne vien pastatų išorinėms sienoms, bet ir stogui, grindims ir t.t.

Lietuvos kaimyninė šalis Lenkija, kuri yra panašaus klimato regione, neskuba perimti Europos sąjungos direktyvų. Kai nuo kitų metų lietuviai statys ir projektuos A energinio naudingumo klasės pastatus, Lenkijoje bus projektuojami artimi lietuviškiems B energinio naudingumo klasės pastatai.

Jau dabar didelė atsakomybė tenka architektams, statybų priežiūros specialistams, statybininkams, turintiems užtikrinti, kad pastatytas statinys atitiktų projekto reikalavimus. Sertifikuojant pastatus, pradėtus statyti po 2016 metų, bus privaloma užtikrinti pastato sandarumą. Tam bus privaloma atlikti papildomus darbus – pastato sandarumo testą. Tad statybos pramonėje prasideda dideli pokyčiai, kurie lems kainų kilimą, įtakotą aukštesnių energinio naudingumo klasių reikalavimų.

Norint sutaupyti reiktų paskubėti ir projektus pasirengti bei pradėti statybas iki 2016 m. lapkričio 1 d.- datos iki kada galima statyti B energinio naudingumo klasės pastatus.