Pastatų energinis sertifikavimas

Gera žinia statytojams- atidedamas reikalavimas pasiekti A energinio naudingumo klasę. Norint sutaupyti reiktų paskubėti ir projektus pasirengti bei pradėti statybas iki 2016 m. lapkričio 1 d.- datos iki kada galima statyti B energinio naudingumo klasės pastatus (plačiau apie projektavimo paslaugų kainas skaitykite čia; aktuali informacija apie pastatų energinį sertifikavimą- čia). 

UAB „Architektūra ir konstrukcijos“ atlieka pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, įmonėje dirba pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertai. Ekspertai atlieka pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, konsultuoja energinio naudingumo klausimais.
Energinio naudingumo sertifikatas parengiamas greitai ir kokybiškai. Priklausomai nuo Jūsų pastato sudėtingumo energinio naudingumo sertifikato išdavimo procedūra gali trukti 1-2 darbo dienas.
Atliekant pastato (jo dalies) energijos sąnaudų skaičiavimą reikalingi duomenys apie pastato (jo dalies) matmenis, atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertes, vėdinimo ir vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemas, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemas, patalpų apšvietimo elektros prietaisus, pasyvias apsaugos nuo Saulės priemones.

Norint užsisakyti energinio naudingumo sertifikatą, reikia pateikti šiuos dokumentus:
1. Užduotis sertifikavimu (užsakovo nurodomi langai, durys, šildymo įrenginiai, valdymo būdas ir t.t.).
2. Pastato (jo dalies) projektas.
3. Pastato kadastrinių matavimų byla.
4. Nekilnojamojo turto registro išrašas.
5. Statybos gaminių ir produktų deklaracijos (jei turima).
6. Tyrimų rezultatai, gauti atlikus Lietuvos standartais įteisintus bandymus (jei turima).

Pastato energinio naudingumo sertifikatas galioja ne ilgiau kaip 10 metų.
Reikalavimai parduodamų ir išnuomojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasei nekeliami.
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:
1. Užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus naujo pastato (jo dalies) statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą.
2. Užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip, pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą.
3. Parduodant ar išnuomojant pastatus ir jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas).
4. Didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šio punkto nuostatos taikomos ir pastatams, kurių didesnę kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesnę kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties patalpos.

Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:
1. Pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda.
2. Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams.
3. Laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus.
4. Nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams.
5. Atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų.
6. Poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus.
7. Nešildomiems pastatams.

Tik pas mus galite susiprojektuoti pastatą su energinio naudingumo klasės garantija. Užsakius šią paslaugą garantuosime, kad suprojektuotas pastatas pasieks norimą energinio naudingumo klasę.